Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
ציור של עיר

אודות החברה

חזון החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא:

להיות זרוע ביצועית עירונית – המובילה בישראל – וחלוצה ביישום חדשנות פורצת גבולות.

החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא היא חברת בת עירונית בבעלותה המלאה של עיריית כפר סבא

עיקר מטרותיה של החברה הן יצירה וקידום פרויקטים כלכליים לרווחת תושבי העיר, באמצעות משאבים עירוניים או משאבים ציבוריים ו/או פרטיים המצויים בגבולות הרשות המקומית ואשר קידומם יבטיח תשואה חיובית, ציבורית וכלכלית לעיר.  

 

החברה פועלת בתחומה המוניציפאלי של העיר כפר-סבא החל משנת 1991 ומשמשת כזרוע ביצוע של העירייה בשלושה תחומים עיקריים:

• תכנון וביצוע של פרויקטים בתחום הבינוי והתשתיות.

• ניהול ותפעול של תחומים מוניציפאלים שונים.

• ניהול ותפעול פיתוח עסקי, מנהלת עסקים עירונית ויזמות של פרויקטים עבור העיר ותושביה.

 
החברה פועלת על בסיס עסקי, בעלת מדדי הצלחה כלכליים ויעדים ברורים. ככזו, החברה מהווה משאב חשוב לפיתוח אורבני וליזמות בקרב הרשות המקומית.