Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

פיתוח עסקי

בתחום הפיתוח העסקי מצויים פרויקטים הנבחרים בשים לב לתרומתם למרחב הציבורי בכלל ולתושבי העיר בפרט

האגף מתאפיין ביזום פרויקטים חדשים ובייצור מנועי צמיחה לחברה במטרה לתרום לשיפור האיתנות הפיננסית והרווחיות של החברה בעידן תחרותי. פרויקטים אלו ממומנים ממקורות עצמאיים של החברה וממקורות חיצוניים ומהווים את עיקר פעילות החברה בתחום הפיתוח העסקי. צורת עבודה משולבת זו מפחיתה את התלות בתקציב העירייה מחד גיסא, ומאידך מרחיבה את מגוון הפרויקטים והפעילויות אותן ניתן לקיים לטובת העיר ותושביה.
4282.jpg

 חדש תחת השמש

התקנת מערכות סולאריות על גגות בתי המגורים

We.Ride

We.Ride

כלל אמצעי התחבורה תחת אפליקציה אחת

התחדשות אורבנית

החברה הכלכלית מובילה מהפכה בתחום ההתחדשות העירונית ברחבי כפר סבא

גבעת אשכול

חידוש ושיפוץ שכונת גבעת אשכול

Innovation Development tracks

Acceleration Platform & POC Direct Platform

רכבים חשמליים

פתרון תחבורה פרטית, נקייה וירוקה

שיווק נכסים וקרקעות

פרויקטים מוזלים בתחום הדיור בעיר

השכרת נכסים.jpg

השכרת נכסים

חנויות להשכרה ברחבי כפר סבא

shutterstock_575071255.jpg

זרוק&רול

פיילוט טוחני אשפה - בכפר סבא מפרידים וגורסים

פינק פארק

השכירו את החניה שלכם והתחילו להרוויח כסף!

רכישת מנוי לחניון עתיר ידע

חניון המיועד למנויים