Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

פרויקט דשא סינטטי

במסגרת שיפור מדשאות הספורט, החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא התקינה דשא סינטטי בשלושה מגרשים:

מגרשי הכדורגל אימונים של מחלקת הנוער של הפועל כפר סבא, מגרשי האימונים בשכונות עלייה וקפלן (מגרש בית"ר).

במגרש האימונים של מחלקת הנוער של הפועל כפר סבא הממוקם בצמוד לאצטדיון לויטה, הוחלף דשא סינטטי בחדש. היקף הפרויקט – כ 8000 מ"ר. במסגרת

הפרויקט, קולף מרבד הדשא הסינטטי הישן והוחלף בחדש, העומד בתקנים בינלאומיים מסוג פיפ"א 2 וכן מאושר על ידי ההתאחדות לכדורגל.  

• מגרשי האימונים בשכונות עלייה וקפלן (מגרש בית"ר) כ-6000 מ"ר כל אחד - במסגרת הפרויקטים, לאחר קילוף הדשא הטבעי ויצירת קרקע ראויה לביצוע הפרויקט    הותקנו מערכות דשא סינטטי שכוללות החלפת הקרקע התקנת מערכות ניקוזים משוכללות.

• במגרשים הותקנו תותחי מים לצורך צינון הדשא בימים חמים אשר פועלים באופן ממוחשב ומדויק, מחד להצליח לצנן כל נקודה במגרש ומאידך, למנוע בזבוז מים.

• הדשא שהותקן מסוג פיפ"א 2, עומד בדרישות התאחדות הכדורגל ותקנים בין לאומיים.

• במגרשי עלייה וקפלן, טופלו ושודרגו עמודי התאורה.