Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

הרחבת בית ספר גוונים

העבודה להרחבת בית ספר גוונים החלה בדצמבר 2018 על ידי החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא.

ההרחבה כוללת בניית של כ-950 מ"ר כאשר מדובר במבנה דו קומתי עם השלמה שתכיל 6 כיתות אם, ממ"דים, אולם התעמלות, מטבח לימודי וחדרי שירותים.

.המבנה החדש מחליף מבנה הג"א שנהרס וכלל גג אזבסט שפונה באמצעות קבלן מורשה המשרד להגנת הסביבה.

כמו כן, ההרחבה כוללת ספריה הממוקמת מעל המבנה הקיים (מעל המנהלה) ומתחבר למבנה החדש.

כמו פרויקטים נוספים, הפרויקט מתבצע בסמוך לבית ספר קיים ופעיל ומתבצעות מירב הפעולות, על מנת להבטיח בטיחות וביטחון לתלמידי בית הספר.

מועד הפתיחה: אפריל 2020.

ניהול ופיקוח: י.מ.קריזל הנדסה בע"מ.

אדריכלות: אילן צבי אדריכלים.