Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

בית ספר ממ"ד שילה

בית ספר שילה הוא בית חינוך ממלכתי דתי הנמצא בסמטת האורנים שבמרכז העיר.

החברה הכלכלית לפיתוח העיר פועלת לתוספת של כ-500 מ"ר הכוללת 4.5 כיתות לימוד, פאטיו, ממ"ד וחדרי שירותים.

על גג המבנה מוקם גג ירוק פעיל עם צמחייה, אשר ישמש כחצר לימודית.

המבנה נבנה בצמוד לבית הספר הקיים תוך הקפדה על הפרדה מוחלטת בין התלמידים לפועלים.

תחילת עבודה: אוגוסט 2018

סטטוס: בשלבי גמר מתקדמים.

ניהול ופיקוח: ליברובסקי י.א. ניהול ופיקוח אתרי בניה בע"מ

אדריכלות: אס. או אדריכלים.