בינוי ותשתיות

אגף תכנון וביצוע בחברה הכלכלית אמון על ניהול וביצוע פרויקטים בתחום הבינוי והתשתיות. העבודות בתחום זה מבוצעות עבור כלל אגפי ומחלקות העירייה, ביניהם, אגף הנדסה, אגף החינוך, רשות הספורט וכיו"ב. עבודת האגף מלווה את כל שלבי הפרויקט, החל מאפיון ותכנון ועד למסירה סופית לגורמים הרלוונטיים בעירייה, תוך שימת דגש על עמידה בלוחות זמנים, תקציב ומדדי איכות.

היכל ספורט אריק איינשטיין

ע"ש אריק אינשטיין

לאה גולדברג.png

בית-ספר יסודי 80 ב'

היכל התרבות

תרבות וספריה עירונית

מדרכות וניקוזים

פיתוח מדרכות וניקוזים

חצר בית ספר שרת.jpg

שיפוץ וחידוש חצר ביה"ס

פארק 80.png

השכונה הירוקה 80

פרקור לילה.png

פארק כושר

פאמפטרק

מתחם עבור רוכבי אופניים

פארק כפר סבא

הקמת פארק עירוני

דשא סינטטי קפלן.jpeg

שיפור מדשאות הספורט

ספורטק

מגרשי וציוד ספורט