Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

שיפוץ והקמת חטיבת ביניים אילן רמון

החברה הכלכלית לפיתוח העיר תכננה ובנתה את חטיבת הביניים ע"ש אילון רמון הממוקמת במרכז העיר.

בפרויקט דו שלבי זה בוצעה הקמה של מבנים חדשים בנוסף לשיפוץ מוסד משען הסמוך למוסד אונים.

במסגרת זו הוקם בניין מנהלה הכולל חדר מורים, מעבדות, ספריה, אודיטוריום המכיל 280 מקומות ישיבה, כיתות אם רבות וכן חללי למידה מתקדמים.

שיפוץ אולם הספורט בוצע תוך חיבור לבית הספר ובאופן מקביל פותחה סביבה לימודית לרווחת התלמידים.