Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

תפעול וייזום

האגף פועל במטרה לנהל בצורה האפקטיבית ביותר את כנסי החברה והעירייה, תוך מתן שירות בסטנדרטים הגבוהים ביותר, שיפור מתמיד, שילוב חדשנות, טכנולוגיות ומתודולוגיות ניהול מתקדמות במטרה לספק שירות מעולה לתושבי העיר.
שוק כפר סבא

מיזם התחדשות עירונית בשוק

שיפוץ והנגשה של מגורי אזרחים ותיקים

שיפור בנייני מגורים משותפים

480.jpg

שיפוץ חזיתות מבני העיר

O5MCE60.jpg

תכנון מרחבי חדשני במוסדות חינוך

רף טף

העלאת הרף בחינוך לגילאי לידה-3

שרלוק

מערך עירוני לתאי איחסון אישיים

אתר אפונים.png

הסעדה עירונית בריאה

רשות הפיקוח והאכיפה

מחלקת פיקוח ואכיפה

רמ-סע-בא

מערך טיפול בפסולת הבניין

כביש

מתן פתרון חניה ברחבי העיר

שילוט_edited.jpg

אמצעי פרסום ברחבי כפר-סבא

מעונות גיל.jpeg

דיור להשכרה לקשישים

מעונות יום

רשת מעונות יום "ילדות בכפר"