Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

חניונים עירוניים

החברה הכלכלית פועלת למניעת מצוקת החניה ברחבי העיר.
חניון מטרופולין - הקמת חניון אוטובוסים על בסיס הסכם זכיינות של חברת מטרופולין מול משרד התחבורה. החניון יוקם בצמוד לבית העלמין מנוחה נכונה.
חניוני עתיר ידע - מסקרים שנעשו ע"י מנהלת העסקים נוכחנו לגלות כי ישנה מצוקת חניה אמתית וגוברת ברחוב עתיר ידע. הקמת חניונים לאורך החלק הדרומי של אזור התעשיה עתיר ידע לצורך מתן פתרון לבעלי העסקים במקום. החניון יבנה בשלושה שלבים על בסיס צורך וביקוש.
חניון רכב כבד
חניון רכב כבד

משאיות ואוטובוסים חונים בחניון הרכב הכבד כפר סבא

press to zoom
חניון רכב כבד
חניון רכב כבד

משאיות ואוטובוסים חונות בחנון הרכב הכבד כפר סבא

press to zoom
חניון רכב כבד
חניון רכב כבד

משאיות ואוטובוסים חונים בחניון הרכב הכבד כפר סבא

press to zoom
1/2