Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

בית ספר שמעון פרס

בית הספר נפתח בשנת 2012. במקום מבנה מנהלה, ספרייה ומבנה כיתות דו קומתי הכולל 18 כיתות אם וחדרי ספח.

בית הספר נבנה ומתפקד בתקן בנייה ירוקה. במקום מגרשי ספורט וכן היכל ספורט חדיש שנוסף בחודש מרץ 2015.

לצד בית הספר נבנה חניון המשמש את מורי בית הספר, ההורים וכלל הקהילה.