Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

בית ספר לאה גולדברג

בית הספר ע"ש לאה גולדברג הינו בית ספר יסודי והוא השני שנבנה בשכונה 80.

ביה"ס נבנה בשני שלבים; בשלב הראשון הוקם מבנה מנהלה, 12 כיתות אם, ספריה, כיתות פרטניות, שירותים, מרחבים מוגנים וחצר רחבת ידיים הכוללת מתקנים שונים. בנוסף נבנה אולם ספורט שכולל במפלס עליון וכן אולם התעמלות קרקע. 

השלב השני צפוי להסתיים ולהיפתח לפני שנת הלימודים הקרובה והוא יכלול בניית קומה נוספת אשר תכיל 9 כיתות אם, שלושה ממ"מים וחדרי מעבדות ועזר. הבניה החלה ביולי 2018 ומתבצעת בלילות על מנת לאפשר את קיום הלימודים.