שילוט ופרסום

החברה הכלכלית לפיתוח כפר-סבא מנהלת את זכיינות הפרסום על גבי גשרים, שלטי רחובות, תחנות אוטובוס ומתקני פרסום שונים.
החברה פועלת למצוא פתרונות חדשניים בתחום הפרסום.

סוגי מתקני הפרסום להם ניתנים זיכיונות: 

בילבורדים – שילוט חוצות בגודל 6 מ' * 2 מ'

שילוט עסקי באזורי התעשייה – מתקני פרסום בגודל 3 מ' * 1 מ', המכילים שלטי פרסום לעסקים שונים באזורי התעשייה.

עמודורים – שלטי רחוב מוארים בקרנות רחוב שעל כ-80 מהם מוצבים ארגזי פרסום.

מכווני תנועה – מתקני פרסום מוארים על עמוד, מוצבים באיי תנועה בגודל 1.80 מ' * 1.20 מ'.

מפות עירוניות – מתקני פרסום מוארים, מותקנים על מדרכה.

תחנות אוטובוס – סככות המתנה בתחנות האוטובוס להן מספר פני פרסום.

גשרים – בעיר מספר גשרים לנוחיות הולכי הרגל, בהם מותקנים שלטי פרסום חוצות.

מסך אלקטרוני – בעיר מוצב מסך אלקטרוני יחיד בצומת הרחובות בן-יהודה – טשרניחובסקי.

מת"זים - מתקני תקשורת זעירים ומוארים.

שילוט רחוב מפח.

פרסום על גבי החניה הרובוטית.

שילוט ופרסום
שילוט ופרסום

שילוט ופרסום בכפר סבא

שילוט ופרסום
שילוט ופרסום

שילוט ופרסום בכפר סבא

שילוט ופרסום
שילוט ופרסום

שילוט ופרסום בכפר סבא

שילוט ופרסום
שילוט ופרסום

שילוט ופרסום בכפר סבא

1/5