Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

מיזם חדש תחת השמש

החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא ומחלקת הקיימות העירונית, יוצאות בפרויקט מיוחד ופורץ דרך, להתקנת מערכות סולאריות (פוטו-וולטאיות) רווחיות וסביבתיות על גגות בתי מגורים ברחבי העיר.

מערכות אלה מפיקות חשמל מאור השמש ובכך חוסכות כסף רב לבעל הבית ותורמות משמעותית לאיכות הסביבה. במסגרת הפרויקט תנהל החברה הכלכלית עבור תושבים בבתים פרטיים ובאופן חדשני גם עבור ועדי בתים משותפים את הליך ההתקנה של המערכת הסולארית, תפקח עליו ותלווה אותו בכל שלב, החל מפניית התושב ועד להשלמת ההתקנה. בתוך כך, תסייע החברה הכלכלית בבחירת המערכת המתאימה, בהסדר התשלום, בליווי ופיקוח מקצועי מותאם וצמוד, בהתנהלות מול חברת החשמל ובהסדרת מונה נטו.

פרויקט זה מהווה נדבך נוסף בדרכה של עיריית כפר סבא, השואפת להיות העיר הירוקה בישראל. מטרותינו לצמצם את זיהום האוויר הנוצר כתוצאה מהשימוש בחשמל, להסב את החשמל לאנרגיה ירוקה מתחדשת וכמובן, לסייע לחסכון כלכלי של תושבי העיר.